Standby

When attention matters.

Standby tillverkar varningsljus, ljud och styrsystem till utrycknings- och entreprenadfordon.
Här presenterar de några av sina produkter i en film inspelad i hemstaden Trollhättan.