Standby

When attention matters.

Standby tillverkar varningsljus, ljud och styrsystem till utrycknings- och entreprenadfordon.
Nedan presenteras några av deras produkter i filmer inspelade i hemstaden Trollhättan.