Hencol - Big data
Hencol - Symbols Icons
Hencol - Product Sheets

Smart och lönsam köttproduktion

Hencol är världsunika med sitt egenutvecklade system för helautomatisk, obemannad vägning av djur. Tack vare realtidsdatan får man en översikt som ger helt nya möjligheter att planera och optimera sin köttproduktion. Detta ger inte bara stor vinning för miljön, det skapar även en bättre lönsamhet och arbetsmiljö för bonden.

Hencol går en spännande framtid till mötes. Vi har hjälpt Hencol med en ny visuell identitet som stärker dess varumärke.

Kund

Hencol

Produkt

Logotyp
Grafisk profil
Illustrationer
Trycksaker
Mässmaterial
Site